Årets Skalman


Leif Persson

Leif Persson är tjänsteansvarig för städ inom ISS och arbetar med stor energi och stort engagemang för att förbättra och utveckla tjänsten städ. Ledstjärnor för hans kvalitets- och utvecklingssträvanden är fokus på enhetliga metoder och kvalitetsmässigt effektiv städleverans. Leif arbetar också för att öka kunskapen kring mätning och utvärdering av städkvalitet genom INSTA. Leif Persson har också varit aktivt drivande kraft bakom det faktum att tjänsten städ inom ISS nu är Svanenmärkt.

Årets Vardagshjälte


Oufa Hamadi

Oufa Hamadi beskrivs som en mycket viktig person för städuppdraget på Scania i Södertälje. Hon är effektiv och ett steg före i det mesta som ingår i arbetet. Oufa Hamadi är också en omtyckt arbetskamrat och en positiv och glad person som gör att även de kunder hon möter blir spontant glada i hennes närvaro. Det sägs att det egentligen inte finns några jobb som är omöjliga för Oufa. Det hon inte kan/vet tar hon reda på och återkopplar till kunderna. Oufa har hela tiden en vilja att lära sig mer.

Årets Glansföretag


Rahms Fönsterputs och Städ

Rahms Fönsterputs och Städ är ett av de äldsta städbolagen i Sverige. Rahms beskrivs som ett välskött och framgångsrikt bolag genomsyrat av en trivsam familjeanda. Det är idag tredje generationen Rahms som leder verksamheten. Rahms är kända för att leverera kvalitet och för att uppfylla också högt ställda kriter på seriositet, bland annat med system för kvalitetsuppföljning, miljö- och kvalitetscertifiering och – sedan helt nyligen också – med Svanenlicens.

Årets Hederspris


Bengt Jödahl

Bengt Jödahl har mångårigt och med stort engagemang arbetat för en livskraftig och seriöst fungerande städbransch. Bengt Jödahls auktoritet och visioner har även rönt internationell respekt. Bengt Jödahl valdes 2013 till ordförande i European Federation of Cleaning Industries (EFCI). Han driver samtidigt Kontorsstädning AB, auktoriserad Serviceentreprenör. Bengt har även varit aktiv med att ta fram standarden INSTA 800 och är ordförande i SIS tekniska kommitté för denna standard.

Årets Arbetsledare


Anna E Eriksson

Anna E Eriksson är driftledare hos en stor kund och är känd för hög ansvarskänsla både i det dagliga arbetet och när det gäller att arbetsleda och uppmuntra medarbetare. Anna har även varit starkt engagerad i uppbyggandet av en serviceleveransmodell som gått från frekvensstädning till output-baserad städning. Anna har aldrig missat en deadline och tar ofta egna initiativ som genomförs med taktisk planering och en förståelse för hur tagna beslut påverkar leveransen.

Årets Framtidslöfte


Jeanette Mutesi Salomonsson

Jeanette Mutesi Salomonsson har städat hos en stor livsmedelskedja i snart fem år och på den arbetsplatsen vunnit både uppskattning och respekt, mycket tack vare en unikt positiv utstrålning. Hon säger man kan inte bara städa för pengarnas skull utan måste städa med kärlek, så det blir ett bra resultat. Många vittnar om att det är en fröjd att se Jeanette arbeta. Hon är stolt över det hon gör. En sådan medarbetare skapar stolthet i städbranschen.