Årets Branschföretag


Årets branschföretag är ett städföretag eller ett företag som är leverantör till branschen. Företaget ska präglas av en lyhördhet mot både kunden och sina medarbetare med fokus på att motivera, engagera och utveckla sin personal, sina tjänster och produkter. Vinnarföretaget ska symbolisera den utveckling och framtidstro som branschen behöver samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.

Årets Arbetsledare


Arbetsledare fyller en viktig funktion och bär ett stort ansvar på sina axlar. Arbetsledaren ska, förutom att arbeta operativt med att styra och utveckla verksamheten även lösa många olika sorters problem som dyker upp. Dessutom ingår ett HR ansvar som många gånger kan vara mer krävande än i andra branscher. Med kategorin årets arbetsledare vill vi främja och lyfta fram en riktigt god förebild i dessa avseenden.

Årets Framtidslöfte


Priset delas ut till en yngre person med stor potential. Personen har med sina egenskaper stora möjligheter att i framtiden sätta prägel på branschen och premieras för kreativitet, nyfikenhet, engagemang och nytänkande.

Årets Miljöföretag


Priset delas ut till ett företag eller verksamhet som på ett föredömligt, inspirerande och aktivt sätt bidrar till att branschen i stort utvecklas hållbart! Företaget eller verksamheten ska själva tydligt integrera hållbarhetsfrågor i sin affärsstrategi och ta långsiktigt ansvar för den egna påverkan i branschen, samhället och ekosystemet. Företaget eller verksamheten skall ansvara för att bygga goda relationer, arbeta långsiktigt och integrera perspektiven – social, miljömässig samt ekonomisk hållbarhet i sin vardag! Det är avgörande att företaget eller verksamheten lever som de lär för sin egen del men också för sina kunder och sina medarbetare!Årets Städare


Städare är ett serviceyrke där arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på arbetsplats och städuppdragen kan variera från dag till dag. Årets städare är flexibel, tar egna initiativ och kan snabbt lösa problem med allt från smittspridning till golvvård. Årets städare är en person som har kunskap om olika rengöringstekniker, hur man hanterar städmaskiner samt om olika material och rengöringsprodukter. Dessutom kunskap om bra arbetsteknik för att undvika belastningsskador.