Årets Medarbetare


Joakim Sjöstedt - MIAB

Joakim Sjöstedt, nationell säljare hos Miab, nomineras för att ha levererat enastående service till företagets kunder och skapat hög kvalitet på leveransen. Hans professionalism, engagemang, expertis och arbete med skapa skräddarsydda lösningar gör honom till en pålitlig och respekterad kontakt för kunderna och hans arbete har bidragit till företagets lönsamhetsmål och utveckling. Internt är han en uppskattad, stöttande och motiverande medarbetare som med energi och entusiasm bidrar till en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Årets Ledare


Samira Shamon Melin - Göteborgs stad/Förskoleförvaltningen

Samira Shamon Melin, arbetsledare för 75 lokalvårdare i Angered, Lövgärdet, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Bergum, leder medarbetarna med tydlighet, vänlighet och med inspiration. Hon har ett tålamod utöver det förväntade och får alla medarbetare att nå sitt bästa jag i alla lägen och hon besitter också förmågan att backa och låta kollegorna visa vad de går för. Samira Shamon Melin driver och stöder de kompetensutvecklande arbetet med ergonomi, arbetsmiljö och nya städredskap och hennes ledarskap är byggt på samverkan och hennes medarbetare upplever en stor trygghet i hennes närvaro.

Årets Branschföretag


MIAB

Genom att prioritera kompetensutveckling och hantverket städ har Miab säkerställt att alla medarbetare får tillgång till relevant och högkvalitativ utbildning via den egna plattformen Miab Learning. Därtill har aktören säkerställt ställningen som en attraktiv arbetsgivare genom konkurrenskraftiga förmåner, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Förmågan att locka till sig talangfulla individer har också lett erkännande som ett av Sveriges 100 karriärsföretag 2023 något som i sin tur genererar stor nytta till kunderna. I hållbarhetsarbetet ligger fokus på miljövänliga städmetoder, användning av ekologiska produkter och effektiv resurshantering.

Årets Miljöföretag


Tana-Chemie

Tana-Chemie står för en konsekvent cirkulär ekonomi längs hela värdekedjan; från råvara till förpackning. Kretsloppstanken innefattar allt från återvinningsbara förpackningar, tillvaratagande av plast från avfallsinsamlingar, utnyttjande av förnybar energi och återanvändning av vatten från driftprocesser samt minskad vattenförbrukning totalt. För sitt arbete har Tana-Chemie prisats vid en rad tillfällen och fick 2022 återigen Ecovadis Platinum- certifieringen och utsågs till ett av de mest hållbara företagen i världen.

Årets Städare


Suada Ajanovic - Asteri Facility Solutions

Suada Ajanovic, Asteri Facility Solutions, levererar alltid högsta kvalitet; det är alltid rent och snyggt vid kvalitetsrapportering och ordning och reda i städförråd och maskiner. Hennes skarpa öga och långa bakgrund i städbranschen har resulterat i utvecklade, nya och förfinade städmetoder och arbetsbeskrivningar, något som uppskattats mycket av kunderna. Med skarpt öga och mjuka sätt att lära ut har även bidragit till att praktikanter från Arbetsförmedlingen och individer som stått långt ifrån arbetsmarknaden känt ett stort engagemang och driv att lära sig yrket; något som ofta lett anställningar efter praktikperioder gått ut.