Årets Arbetsledare


Annika Berggren, Skaraborgs Städ

Juryns motivering:
En mer pålitlig, arbetsam, kompetent och engagerad arbetsledare får man leta efter – här pratar vi lösningsfokuserad arbetsledning. Annika har koll på personalens arbetssituation samt våra kunders önskemål och möter alltid dessa på ett professionellt sätt. Under det senaste årets speciella situation har allt ställts på sin spets och Annika har omfördelat, bokat om, bokat av, skjutit upp, planerat om scheman och löst det mesta. Då Hemservice redan är komplext med kundönskemål och tvära kast blev hennes arbetssituation än mer speciell, vilket hon axlade på bästa tänkbara sätt. Annika har vuxit som arbetsledare och tagit sig an rollen på ett tryggt och bra sätt. Att Annika är duktig på det administrativa, samtidigt som hon har en förmåga att arbetsleda människor, är en optimal lösning. Annika är inte en person som tar stor plats men hon är definitivt rätt kvinna på rätt plats för oss på Hemservice och Skaraborgs.

Årets Miljöföretag


Städservice Uppsala Kommun

Juryns motivering:
Uppsala kommuns interna städservice arbetar målmedvetet och långsiktigt med att utföra lokalvård på ett miljövänligt och hållbart sätt. I den dagliga lokalvården används moppar och städdukar utan kemikalietillsättning, antingen genom torr metod eller tillsättning av rätt anpassad mängd vatten. Även för golvvård används miljövänligare metoder. Minskad kemförbrukning innebär färre plastdunkar och därmed minskad plastanvändning. Mopparna som används släpper ut mindre mikroplaster vid tvätt och tack vare doseringspumpar blir tvättmedelsförbrukningen minimal.
Städservice har egna, interna diplomerade SRY-handledare och -städutbildare. I utbildningarna är alltid miljötänk i fokus. Eftersom medarbetarna har fått mobiltelefoner och Ipads ökar kommunikationsmöjligheterna och många arbetsmoment kan digitaliseras. Dessutom kan fler möten hållas digitalt, vilket också minskar rörligheten i trafik. Digitalisering av verksamheten pågår på flera plan och alla datasäkerhetsblad finns nu i en app.
För ergonomi och kvalitet satsar Städservice på städmaskiner och har maskiner på fasta objekt för att minska antalet transporter. Bilarna går på fossilfritt bränsle och kommunen har cykelpooler med elcyklar, vilka lokalvårdarna använder för att förflytta sig mellan olika objekt.
Städservice för en kontinuerlig dialog med leverantörer för utveckling av verksamheten och bevakar nya innovativa produkter som är positiva för miljö, ergonomi och ekonomi. Städservice bedriver även ett nätverk med ett tjugotal andra kommuners städverksamheter för erfarenhetsutbyte.

Årets Glansföretag


SmartaVal

Juryns motivering:
SmartaVal finns för att genom hushållsnära tjänster, med människan i fokus, skapa en hållbar vardag. Det ska vara kul att gå till jobbet och det ska vara skönt att komma hem, helt enkelt.
SmartaVal är en positiv kraft för våra kunder, anställda och samhället i stort. Vår ambition är att påverka branschen och hela samhället i en positiv riktning och samtidigt ge bättre förutsättningar att komma in i samhället, integreras och skapa värdiga arbetsvillkor för våra anställda. Vi har lyckats att certifiera oss som Great Place to Work.
Det ingår i vårt uppdrag att tillsammans med kunder och anställda skapa ett samhälle där vi alla gör medvetna val för att leva en hållbar vardag och bidra till en hållbar värld. En del i det arbetet är att förbättra villkoren för anställda genom att följa kollektivavtal, erbjuda förmåner och stödja personlig utveckling, samt ge vår syn på politiska förslag och driva frågor som är viktiga för våra anställda och städbranschen i stort.
Det handlar också om vårt engagemang i det lokala samhället, att spegla samhällets mångfald och att bidra till att skapa trygghet.

Årets Framtidslöfte


Sofie Tedenlind, Uppsala kommun

Juryns motivering:
Sofie började som lokalvårdare, blev därefter intern städinstruktör, tog snabbt certifikat som diplomerad SRY-handledare och skapade utifrån det alla interna städutbildningar. Idag arbetar Sofie som enhetschef med kund-, personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar. I chefsrollen ingår även huvudansvaret för interna städutbildningar, där hon idag utbildar tolv städledare till att bli handledare i utbildningar som grundstäd, golvvård, storstäd. Sofie har ett pedagogiskt sätt, vilket är extremt viktigt då vår verksamhet har etniciteter och kulturer från jordens alla hörn och hon är en positiv energigivare som är mycket uppskattad av kollegor, medarbetare och kunder. Hon är kunnig, kreativ, nyfiken och har ett stort engagemang i miljöfrågor, innovativa lösningar och nya produkter. En stor förebild med gränslös potential.

Årets Städare


Roy Lindberg, Allianceplus

Juryns motivering:
Roy är en mångsidig städare som ständigt strävar efter att lösa problem så att kunden ska ha en trivsam arbetsplats. Han är prestigelös och hjälper till med vad det än må vara som kunden vill ha hjälp med. Roys lojala, ansvarsfulla arbete och flexibla arbetssätt har gjort att kunden värdesätter honom så mycket, att de valde att förlänga kontraktet tack vare honom.
Roy bemästrar allt inom städ med utmärkt kvalitet och resultat; lokalvård, fönsterputs, garage- och trappstädning. Han är ett starkt föredöme vad gäller ordning och reda; städvagn, städrum och maskiner är alltid exemplariskt underhållna. Vi är stolta och glada över att ha en sådan fantastisk ambassadör för branschen och ser honom som en självklar kandidat för Årets Städare.