Kontakt

För mer information kontakta:

Birgitta Tängnander

Projektledare event & mässor
+46(0)708-440 870
birgitta.tangnander@nordiskemedier.se