Årets Arbetsledare


Arbetsledare fyller en viktig funktion och bär ett stort ansvar på sina axlar. Arbetsledaren ska, förutom att arbeta operativt med att styra och utveckla verksamheten även lösa många olika sorters problem som dyker upp. Dessutom ingår ett HR ansvar som många gånger kan vara mer krävande än i andra branscher. Med kategorin årets arbetsledare vill vi främja och lyfta fram en riktigt god förebild i dessa avseenden.

Finalister

Armelko Ramic, Allianceplus

Juryns motivering:
Armelko började i branschen år 2000 och har sedan dess varit bolaget trogen. Under åren har han arbetat sig fram till dagens ledande position. För oss är det ett självklart val att ha Armelko i denna komplexa roll, där han alltid visar extremt goda resultat i kundnöjdhet, medarbetarindex och finansiellt resultat. Armelko har en imponerande förmåga att klara av komplexa uppstarter. Utöver detta ser han alltid förbättringsmöjligheter i kontrakt och arbetsmoment och tar sig tid att både lyssna till kundens kommentarer och stötta medarbetarna för att uppnå bästa resultat för båda parter. Armelko har även knäckt koden i distansledarskap då han upplevs som nära och tillgänglig, fastän han inte är på plats alla veckans dagar. Trots ett tufft schema och många resdagar har Armelko alltid ett stort leende på läpparna och visar alltid ett professionellt bemötande. Han är en värdig vinnare av denna fina utmärkelse.

Dorin Andrei, Sodexo

Juryns motivering:
Dorin är en otroligt engagerad ledare; rättvis, aktiv, lyhörd och flexibel och alltid till hands för sina medarbetare. Som arbetsledare för lokalvården på Vrinnevisjuhuset ansvarar han för cirka 60 medarbetare. Han ser till att alla kan växa i sina roller och få den hjälp och de verktyg de behöver för att klara jobbet. Han har hittat olika sätt att lära ut hur man städar på sjukhus, genom till exempel flödesbeskrivningar med bilder, filmer och uppföljningsaktiviteter. Under pandemin har verksamheten behövt ställa om snabbt vid flera tillfällen. Dorin har tagit tag i planering, information och utbildning direkt och kunnat ställa om inom ett dygn. Han har också rekryterat nya medarbetare, som har kommit in i arbetet snabbt, tack vare en bra introduktion. Trots hög arbetsbelastning har han levererat bra kvalitet under pandemin och kunden är nöjd. Det är tryggt att ha en så engagerad arbetsledare som genomför sina arbetsuppgifter på ett fantastiskt sätt.

Annika Berggren, Skaraborgs Städ

Juryns motivering:
En mer pålitlig, arbetsam, kompetent och engagerad arbetsledare får man leta efter – här pratar vi lösningsfokuserad arbetsledning. Annika har koll på personalens arbetssituation samt våra kunders önskemål och möter alltid dessa på ett professionellt sätt. Under det senaste årets speciella situation har allt ställts på sin spets och Annika har omfördelat, bokat om, bokat av, skjutit upp, planerat om scheman och löst det mesta. Då Hemservice redan är komplext med kundönskemål och tvära kast blev hennes arbetssituation än mer speciell, vilket hon axlade på bästa tänkbara sätt. Annika har vuxit som arbetsledare och tagit sig an rollen på ett tryggt och bra sätt. Att Annika är duktig på det administrativa, samtidigt som hon har en förmåga att arbetsleda människor, är en optimal lösning. Annika är inte en person som tar stor plats men hon är definitivt rätt kvinna på rätt plats för oss på Hemservice och Skaraborgs.

Årets Framtidslöfte


Priset delas ut till en yngre person med stor potential. Personen har med sina egenskaper stora möjligheter att i framtiden sätta prägel på branschen och premieras för kreativitet, nyfikenhet, engagemang och nytänkande.

Finalister

Lorin Ghanem, Meritum i Sverige

Juryns motivering:
Lorin är en glad och omtänksam person som genom sitt engagemang sprider stor glädje och respekt bland medarbetare och kunder. Under pandemin har hon visat på nytänkande genom att kreativt lösa de problem som uppstått och krav som ställts på grund av covid -19. Hennes flexibla och lösningsorienterade arbetssätt skapar ett stort och viktigt mervärde. Lorin har alltid lösningar på frågor och problem som vi står inför, vilket gör att både kollegor och företaget kan fortsätta att utvecklas. Genom sitt engagemang för kollegor och kunder är hon ett föredöme och bidrar till att hela teamet lever efter företagets värdegrund, vilket skapar den goda, glada atmosfär som råder. Att hon utöver detta är "ny" i Sverige och talar flytande svenska gör att vi att med värme och stolthet nominerar henne till Årets framtidslöfte.

Sofie Tedenlind, Uppsala kommun

Juryns motivering:
Sofie började som lokalvårdare, blev därefter intern städinstruktör, tog snabbt certifikat som diplomerad SRY-handledare och skapade utifrån det alla interna städutbildningar. Idag arbetar Sofie som enhetschef med kund-, personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar. I chefsrollen ingår även huvudansvaret för interna städutbildningar, där hon idag utbildar tolv städledare till att bli handledare i utbildningar som grundstäd, golvvård, storstäd. Sofie har ett pedagogiskt sätt, vilket är extremt viktigt då vår verksamhet har etniciteter och kulturer från jordens alla hörn och hon är en positiv energigivare som är mycket uppskattad av kollegor, medarbetare och kunder. Hon är kunnig, kreativ, nyfiken och har ett stort engagemang i miljöfrågor, innovativa lösningar och nya produkter. En stor förebild med gränslös potential.

Elin Holmqvist, Städtjänst Värmland

Juryns motivering:
En fantastiskt driven tjej, med stor vilja att både lära sig själv och bidra till att utveckla branschen. Elin tar egna initiativ och brinner för sina medarbetare och kunder. Hon är också av hjärnorna bakom att Skaraborgs Städ/Städtjänst Värmland i våras publicerade en hyllning till Sveriges alla lokalvårdare genom en film. 
En stjärna och stort framtidslöfte helt enkelt.

Årets Miljöföretag


Priset delas ut till ett företag eller verksamhet som på ett föredömligt, inspirerande och aktivt sätt bidrar till att branschen i stort utvecklas hållbart! Företaget eller verksamheten ska själva tydligt integrera hållbarhetsfrågor i sin affärsstrategi och ta långsiktigt ansvar för den egna påverkan i branschen, samhället och ekosystemet. Företaget eller verksamheten skall ansvara för att bygga goda relationer, arbeta långsiktigt och integrera perspektiven – social, miljömässig samt ekonomisk hållbarhet i sin vardag! Det är avgörande att företaget eller verksamheten lever som de lär för sin egen del men också för sina kunder och sina medarbetare!Finalister

Städservice Uppsala Kommun

Juryns motivering:
Uppsala kommuns interna städservice arbetar målmedvetet och långsiktigt med att utföra lokalvård på ett miljövänligt och hållbart sätt. I den dagliga lokalvården används moppar och städdukar utan kemikalietillsättning, antingen genom torr metod eller tillsättning av rätt anpassad mängd vatten. Även för golvvård används miljövänligare metoder. Minskad kemförbrukning innebär färre plastdunkar och därmed minskad plastanvändning. Mopparna som används släpper ut mindre mikroplaster vid tvätt och tack vare doseringspumpar blir tvättmedelsförbrukningen minimal.
Städservice har egna, interna diplomerade SRY-handledare och -städutbildare. I utbildningarna är alltid miljötänk i fokus. Eftersom medarbetarna har fått mobiltelefoner och Ipads ökar kommunikationsmöjligheterna och många arbetsmoment kan digitaliseras. Dessutom kan fler möten hållas digitalt, vilket också minskar rörligheten i trafik. Digitalisering av verksamheten pågår på flera plan och alla datasäkerhetsblad finns nu i en app.
För ergonomi och kvalitet satsar Städservice på städmaskiner och har maskiner på fasta objekt för att minska antalet transporter. Bilarna går på fossilfritt bränsle och kommunen har cykelpooler med elcyklar, vilka lokalvårdarna använder för att förflytta sig mellan olika objekt.
Städservice för en kontinuerlig dialog med leverantörer för utveckling av verksamheten och bevakar nya innovativa produkter som är positiva för miljö, ergonomi och ekonomi. Städservice bedriver även ett nätverk med ett tjugotal andra kommuners städverksamheter för erfarenhetsutbyte.

Lokal och Miljöservice, Laxå Kommun

Juryns motivering:
2011 blev Laxå, som första kommun i Sverige, miljödiplomerad. 2014 introducerades  avjoniserat vatten tillsammans med microfiber i både moppar och trasor och sedan dess har vår inriktning mer och mer blivit att städa så kemikaliefritt och miljövänligt som möjligt. De senaste sex åren har vi skurit ned kemikalieanvändningen med ungefär 95 procent. Vi använder Toucanvatten, som har dokumenterat bakteriedödande egenskaper och är ofarligt både för människa och miljö. Idag har vi endast ett sanitetsrent kvar i regelmässig städning, för toalettstolar och duschgolv. 
2016 startade vi ett lager där andra verksamheter beställer sitt material. Därmed kan vi styra alla inköp av kemikalier inom den kommunala verksamheten. Vi har införskaffat cyklar med kärror och hjälmar för att förflytta oss miljövänligt och i början av 2019 införskaffades en elbil för transport av maskiner.
Kommunens tvättservice tvättar allt material i avjoniserat vatten. Beräkningar visar att vi, enbart genom att ta bort tvättmedlet i tvättmaskinerna under sex månader, minskade vårt CO2-utsläpp med 5 250 kilo.
De ATP-mätningar som vi gör regelmässigt, visar på avsevärda förbättringar i hur rent det är på våra objekt runt om i kommunen. Rena ytor är lättare att städa, mindre kemikalier betyder bättre inandningsluft och därför har vi också förbättrat vår arbetsmiljö, ergonomiskt sett. Tillsammans med våra 15 lokalvårdare inom på skolor, förskolor, kontor och äldreboenden, strävar vi alltid mot att göra vårt arbete på ett miljövänligare sätt och sprida vår kunskap så långt som vi förmår.

Clemondo

Juryns motivering:
Clemondo har utvecklat effektiva renhållningsprodukter med minimal påverkan på miljön. Under tillverkningen följs miljöpåverkan i varje steg via fabrikens kontrollprogram för att öka säkerheten och följa eventuell miljöpåverkan i varje steg fram till färdig produkt. När Clemondos produkter når dig ingår även information kring hantering, förvaring, dosering och användning. De använder sig också av växtbaserade råvaror som är bättre för miljön men minst lika effektiva som andra produkter. Flertalet av produkterna är Svanenmärkta och även arbetsmiljön och yttre miljö ingår i deras vision och affärsidé.
Bolagets mål är att senast 2030 ha noll utsläpp till mark, vatten och luft under tillverkning, transport och användare. De skapar hela tiden värden och samarbeten som bidrar till bättre miljöhantering. Clemondos rengöringslösningar tas fram för att vara så klimatsmarta som möjligt. Maximal effekt med minimal påverkan på miljön är målet. Finns det möjlighet att byta ut farliga råvaror till mindre farliga så görs det utan undantag. Företaget har gjort en enorm insats under pandemin och sänkt priserna rejält på bland annat handsprit för att hjälpa samhället. 
Jesper Svensson och Clemondo förtjänar detta pris, då företaget gång på gång visar stark tillväxt och fina framtidsutsikter med fokus på hållbarhet. Ett fint företag som ligger i framkant vad gäller ledarskap, hållbarhet och klimatsmart och har ett fantastisk engagemang för att skapa miljövänligare produkter och en bättre och hälsosammare arbetsmiljö för anställda.

Årets Städare


Städare är ett serviceyrke där arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på arbetsplats och städuppdragen kan variera från dag till dag. Årets städare är flexibel, tar egna initiativ och kan snabbt lösa problem med allt från smittspridning till golvvård. Årets städare är en person som har kunskap om olika rengöringstekniker, hur man hanterar städmaskiner samt om olika material och rengöringsprodukter. Dessutom kunskap om bra arbetsteknik för att undvika belastningsskador.

Finalister

Roy Lindberg, Allianceplus

Juryns motivering:
Roy är en mångsidig städare som ständigt strävar efter att lösa problem så att kunden ska ha en trivsam arbetsplats. Han är prestigelös och hjälper till med vad det än må vara som kunden vill ha hjälp med. Roys lojala, ansvarsfulla arbete och flexibla arbetssätt har gjort att kunden värdesätter honom så mycket, att de valde att förlänga kontraktet tack vare honom.
Roy bemästrar allt inom städ med utmärkt kvalitet och resultat; lokalvård, fönsterputs, garage- och trappstädning. Han är ett starkt föredöme vad gäller ordning och reda; städvagn, städrum och maskiner är alltid exemplariskt underhållna. Vi är stolta och glada över att ha en sådan fantastisk ambassadör för branschen och ser honom som en självklar kandidat för Årets Städare.

Mohammad Al Hilo, Kundpartner Syd

Juryns motivering:
Mohammad är en lösningsorienterad idéspruta. Oavsett hur stormigt det är behåller han sitt lugna och trevliga sätt, samt delar med sig av sin kunskap och enorma erfarenhet. Detta görs dessutom med en stor portion humor och glimten i ögat som får oss alla att må lite bättre.
Det finns inget som Mohammad inte behärskar. Han utför offertskrivningar, utbildningar, kvalitetskontroller, reparationer och diverse specialarbeten. Han är kundorienterad och intresserad av att ta fram nya innovativa lösningar för våra kunder, samt underlätta arbetet för sina medarbetare utifrån ett ergonomiskt perspektiv. Han har en unik yrkesstolthet som medför att hela gruppen sträcker på sig. Det betyder mycket för oss att få delge honom denna utmärkelse.

Marie Månsson, Meritum i Sverige

Juryns motivering:
Marie är en fantastisk kollega som alltid månar om arbetslaget, hjälper kollegor och inte är rädd för att kavla upp ärmarna. Genom sin kunskap i städning och sitt varma sätt gentemot kunder och kollegor är hon ett föredöme i städbranschen. Marie är mycket allsidig. Hon ansvarar för både företags- och hemstädning, hjälper till med flytt- och byggstädning när det behövs och stöttar kollegor med såväl maskinkörning som fönsterputs.
Att besitta kunskap i alla dessa typer av städning, och kunna arbeta där det behövs för dagen, är fascinerande. Marie gör det dessutom med en vänlighet gentemot alla runt sig, vilket är fantastiskt. Med denna motivering vill vi tacka Marie för att hon är en fantastisk kollega och omtyckt av våra kunder.

Årets Glansföretag


Glansföretag är ett företag som satsar på att stärka både varumärket och sitt arbetsgivarrenommé. En framsynt personalpolitik kombineras med affärsutveckling och kundfokus. Vinnaren symboliserar branschens framtidstro som attraherar kunder och medarbetare.

Finalister

SmartaVal

Juryns motivering:
SmartaVal finns för att genom hushållsnära tjänster, med människan i fokus, skapa en hållbar vardag. Det ska vara kul att gå till jobbet och det ska vara skönt att komma hem, helt enkelt.
SmartaVal är en positiv kraft för våra kunder, anställda och samhället i stort. Vår ambition är att påverka branschen och hela samhället i en positiv riktning och samtidigt ge bättre förutsättningar att komma in i samhället, integreras och skapa värdiga arbetsvillkor för våra anställda. Vi har lyckats att certifiera oss som Great Place to Work. 
Det ingår i vårt uppdrag att tillsammans med kunder och anställda skapa ett samhälle där vi alla gör medvetna val för att leva en hållbar vardag och bidra till en hållbar värld. En del i det arbetet är att förbättra villkoren för anställda genom att följa kollektivavtal, erbjuda förmåner och stödja personlig utveckling, samt ge vår syn på politiska förslag och driva frågor som är viktiga för våra anställda och städbranschen i stort.
Det handlar också om vårt engagemang i det lokala samhället, att spegla samhällets mångfald och att bidra till att skapa trygghet. 

ISS Facility Services

Juryns motivering:
ISS har en framsynt personalpolitik kombinerad med affärsutveckling och kundfokus. I december 2020 lanserades en ny global strategi, OneISS som ska göra ISS starkare, enklare, närmare och stärka dess ledande position.
ISS är en global aktör med över 400 000 medarbetare från olika bakgrunder och kulturer. Alla medarbetare tar med sig sina erfarenheter för att skapa platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro för kunder och medarbetare. ISS tror på kraften hos alla medarbetare, där alla människor har samma rättigheter och möjligheter till ett bra och framgångsrikt liv. ISS strävar efter att skapa en inkluderande arbetsplats där alla känner sig värdefulla, engagerade och respekterade och uppleverer att de blir rättvist likabehandlade. Med data, erfarenheter och kunskap utvecklar ISS nya strategier samt innovativa och hållbara lösningar.
Under pandemin har ISS bidragit till att minska smittspridningen. Vi har gett våra kunder råd och stöttat dem i tuffa tider. Framtidens arbetsplatser ska fungera, inspirera och ge tillbaka till dom anställda. Vårt kvalitetsfokus innefattar alla delar av leveransen.

Kundpartner Syd

Juryns motivering:
Kundpartner Syd har på fem år växt från två till 78 miljoner kronor i omsättning. Månadsomsättningen i maj 2021, på cirka 8,5 miljoner, visar att tillväxten håller i sig. Tillväxten har varit organisk och med lönsamhet. Kundpartner har inga offentliga anbud och lägger inte offert/anbud där det är lägsta pris som urval. Personalen trivs och det är mycket låg sjukfrånvaro och personalomsättning.
Kundpartner har ett lokalt löneavtal med individuell och prestationsbaserad lönesättning som sporrar personalen till att utvecklas och ökar kundnyttan. All personal har personliga målsättningar och alla arbetslag sätter gemensamma mål för året, som följs upp på arbetsplatsträffar.