Kategoripartner

Bidra till en starkare bransch!
Städbranschens servicenivå och resultat recenseras varje dag och då oftast av fler än den egentliga kunden. Det är många som märker vad som görs och inte görs!

Clean Bright Awards synliggör krafterna bakom resultatet.
CLEAN Bright Awards är priset som uppmuntrar alla att bidra med kandidater, så att juryn får ett utmanande jobb att välja ut de bästa! Det handlar om att lyfta fram smarta idéer, genomtänkt företagande och de personliga kvalitéer som bidrar till branschens utveckling.

Tidningen Rent vill stimulera förändring och framtidstro och gör det på flera olika sätt. Dels genom den uppskattade branschmässan CLEAN & FACILITY, men också med Clean Bright Awards som lanserades 2011.
Clean Bright Awards blev omgående ett pris som företag och personer med stolthet använder i sin marknadsföringoch karriärutveckling.

Nu är det dags för omgång tio. Var med från start som partner! Prisutdelningen sker på CLEAN & FACILITY, Stockholm 2020.

Välkommen att vara med oss i jakten på branschens förebilder
och uppmärksamma dem som leder branschen framåt!

Kontakt/Bli kategoripartner:
Birgitta Tängnander. Projektledare 
Tel 0708-440 870, birgitta.tangnander@nordiskemedier.se