Kontakt

För mer information kontakta:

Projektledare Birgitta Tängnander

Telefon: 0708 - 440 870 eller e-post: birgitta.tangnander@nordiskemedier.se